Beelzebubبیلزباب (BEELZEBUB) به عنوان بالذباب (BAALZEBUB)، انلیل (ENLIL)، بِل (BEL)، پیر باب (PIR BUB)، بعل ذباب (BAAL ZEBUL) و بیلزباف (BEELZEBUTH) هم شناخته میشود.
او همچنین به عنوان دیمن گوتیک"بال" (BAEL)، خدای یونان باستان زئوس (ZEUS)، ثور در نورس (THOR)، ایندرا در هند (INDRA) و پرکوناس در بالتیک (PERKUNAS) هم شناخته میشود.

کسانی که به بیلزباب نزدیک هستند می دانند که او همان انلیل است. این سخن از طرف شخص اوست. انلیل "بِل" اصلی بود که بعدا به "بعل" تبدیل شد. بعل به معنی "ارباب"، "استاد"و "بعل شاهزاده" است. بیلزباب/انلیل خدای محبوب و شناخته شده ای بود که شهرهایی به نام خود با پیشوند "بعل" در سراسر خاورمیانه داشت.


بیشتر کسانی که راجب سحر و جادو تحقیق کردند، میدانند که او بسیار به شیطان نزدیک است و هر دو آن ها، انلیل و انکی، به دوران "ابتدای زمان" در زمین برمیگردند.بیلزباب برادر ناتنی پدر شیطان است. در آخر، او همراه با بردارش ای آ/ شیطان و آستروف در گریمور ها به عنوان یکی از ولیعهد های جهنم شناخته شد، و مانند خدایان پاگانیسم مان، صفت "پلید" به او برچسب زده شد.

"بعل ذباب ،خدای شفا دهنده عقرون، بعد ها اسمش به یک کلمه تبدیل شد-- بیلزباب -- که در عصر جدید کتاب مقدس نماد شرارت و بت پرستی بود.
- برگرفته از- "سوریه" اثر کلمن جنوبی، 1995

بیلزباب بیشتر به عنوان خدای فلسطینیان شناخته می شود، او بر شهر عقرون حکومت می کرد. او دوین فرمانده پس از شیطان است. فلسطینیان باستان او را تحت نام «بعل الذباب» می پرستیدند. بیلزباب"ارباب همه مگس ها" است. در هر جا که پرستش میشد به خدای آب و هوا و هواشناسی شهرت داشت. او همچنین هنگام آمدن نِفیلیم ها به زمین، راه های هوایی را کنترل میکرد. نام او توسط عبریان به معنای "ارباب مگس ها" تحریف شد.


بیلزباب به دعواهای بین سیتنیسم های وقف کرده رسیدگی میکند. شیطان خواهان اتحاد است و بِعل الذباب آن را برقرار میکند. او میتواند بسیار سخت گیر باشد چون شیطان فحش دادن یا نفرین کردن سیتنیسم های وقف کرده به همدیگر را تایید نمیکند. در میان بسیاری از سطوح مسئولیت هایش، بعل الذباب حامی تمامی مشرق (خاور دور) و هنر های رزمی است و فرهنگ آسیایی به شدت تحت تاثیر او قرار داشته است.


از کاهن اعظم ماکسین: 

"اولین باری که او را دیدم زمانی بود که از او خواستم در درست کردن این صفحه به من کمک کند. او در برابر من با موهای پلاتینه نقره ای و ابروهای تیره تر در حالی که ردای سفیدی پوشیده بود ظاهر شد. این اولین بار بود که او را می دیدم. من خیلی وقت پیش صدای او را شنیده بودم و صدای زمخت و گرفته ای داشت، ولی به تازگی زمانی که با من صحبت میکرد، آن زمختی و گرفتگی از بین رفته بود. این احتمالاً به این دلیل است که او اکنون آزاد است."

ازکاهن اعظم کبرای کلاه پوش:

"مفهوم نام بعل، شاه و ارباب است. بیلزباب همیشه به پادشاهی، فرمانروایی، قوانین کیهایی و قدرت مطلق ارتباط داشته  و با اسم های مختلفی بلندرمرتبه ترین خدا در بیشتر تمدن های مختلف پاگانی بوده است. برای رومیان، او ژوپیتر بود و برای یونانیان، او زِئوس بود، که هر دو در داشتن صفاتی مانند رعدو برق جاودان ،کنترل آب و هوا، قدرت پادشاهی یا بخشنده قدرت و ثروت مشابه هستند. او استاد معنویت است و به مردمانش علاوه بر قدرت مادی، هدیه های معنوی نیز میدهد که نتایج آن، اگاهی و درک معنوی است.او پشت برخی از بهترین امپراتوری ها از نظر فیزیکی و معنوی و لیدرها و شخصیت های تاثیر گذاری که تاریخ را به شدت تحت تاثیر قرار دادند، بوده استاو نماد فرمانروایی، دنیوی و کیهانی استاو حامی افراد تاریخی مهمی مانند الکساندر بزرگ است. او هزاران هزار سال است که با ما است."

برای کسب اطلاعات پیشترفته درباره بعل الزباب، تمثیل ها و اطلاعات گسترده تر درباره این خدا، اینجا کلیک کنید.


سیگل های بیلزباب:

 هروگلیف مصریان برای کلمه هوا و باد بسیار شبیه به یکی از سیگل های بیلزباب استتغییر شکل تدریجی در اش واضح استمیخوام این نکته را برسانم  که بیلزباب "شاهزاده هوا" است. طوری که دشمن خدایان ما را تحقیر میکند و ادعا دارد بیلزباب "ارباب مگس ها" است حال مرا بهم میزند. در خیلی از گریمورهای کشیده شده بوسیله یهودیان، علاوه بر تصاویر هیولاشکل از خدایانمان، از بیلزباب مگس های زشتی کشیده اند.

من بارها در مطالعاتم یادداشت کرده ام که اطلاعات بسیار کمی درباره مردمان باستانی وجود دارد، مانند آویتیان که خدایشان آدراملک بود. تنها چیزی که از انها پیدا کردم در کتاب مقدس یهودی/مسیحی بود که در آن یهودیان، مانند بسیاری از مردمان غیر یهودی دیگر، به انها حمله کردند و انها را وحشیانه به قتل رساندند (نسل کشی). کتابخانه های باستانی که با خاک یکسان شدند، نه تنها دارای دانش معنوی و فراطبیعت بودند، بلکه مشمول تاریخ هم بودندمثال بالا یک مورد اشکارا از نابود کردن تاریخ و جایگزین کردن آن با دروغ است.

همزمان با نابود شدن دانش باستانی به وسیله یهودیان و مسیحیان، تقریبا تمام دانش و اطلاعات راجب بیلزباب هم از بین رفت. مسیحیان به ازادی کفر میگفتند و هر جور که دلشان میخواست به خدایان اصلی تهمت میزدند و آنها را بدنام میکردند. چون به دلیل تخریب شهرها، کشته شدن گسترده مردم هدن(این کلمه معادل فارسی دقیق ندارد و از معانی آن میشه به افراد غیر مسیحی،غیر مسلمان و پرستشگر طبیعت اشاره کرد) و از بین رفتن معابد، کتابخانه ها و اسناد آن ها، دیگر مخالفی باقی نمانده بود؛ نسل های جدید هیچ منبع دیگری به جز کتاب مقدس یهودی/مسیحی نداشتند که به آن مراجعه کنند.

بیلزباب/انلیل خدای حامی نیپور بود، شهری در سومر که عراق امروزی است.


بیلزباب زیگورات ها، زیارتگاه ها و معابد خود را داشت که در شهر خود، نیپو، قرار داشتند. تصاویر زیر بقایای معابد او هستند. قلعه بالای تپه توسط کاوشگر های امریکایی در سال 1980 ساخته شد تا "از انها در برابر قبایل محلی" محافظت کند. تصویر زیگوارت بزرگ نیپور و معبد انلیل:


بیلزباب/انلیل خدای طوفان، شرایط جوی،باد، باران و عنصر باد است. او همچنین خدای انتومانسی است. انتومانسی روشی از پیشگویی بوسیله رفتار حشرات است. بیلزباب همچنین استاد طالع بینی و زودیاک است. 
شماره او 50 است.

زیگوارت او در نیپور "فی-ارن-بار-سگ"(Fi-irn-bar-sag) نام داشت. او خدایی است که صاعقه و آذرخش خود را بر دشمنان شیطان می افکند. [این مورد برای بیشتر از یک کلیسا مسیحی اتفاق افتاده است. او خدای بخشنده ای که زندگی میبخشد و از زندگی محافظت میکند، دانسته میشود که از مردمانش، جانوران صحرا، پرندگان بهشت و ماهی های دریا محافظت میکند. انلیل (بیلزباب) هم خدای جنگ و هم خدای صلح است؛ او نابود کننده و محافظ، دفاع کننده، بازسازنده، سازنده، مخالف، خشن و بسیار مهربان است

برای لذت بردن از نعمت‌های او، باید وارد رابطه صحیح با او و شیطان شویاو فرمان های شیطان را اجرا و اجبار میکند.

"انلیل (بیلزباب) نه میترسد و نه از حضور دشمن نگران میشود. A battle undertaken by him is pursued with unrelenting vigor till it is carried to its victorious end-- with him there is no pardon nor retreat:
The hostile not subservient land- from that land thy breast thou dost not turn.
If his anger is once aroused, there is no one who could induce him to leave or cool off."²

Enlil/Beelzebub was a "protector and life-giver." "As furious and destructive Enlil may be in his dealings with the enemies, as gracious, kind and loving he can be when his own people and country are concerned. He protects his people from hostile invasions by surrounding them and their home with a high wall or by becoming for them a fastness or house, the bolts of which he fastens securely so that the hostile hordes can neither climb over or overcome it nor can enter through its gates."

"If his people are in need of rain, he opens the gates of heaven, pulls back its bars, loosens its fastenings, removes its bolts that abundant rains may water their fields; or he may do this to drown and utterly destroy the enemy."

Below is an Ancient Sumerian hymn to Enlil/Beelzebub:³

The gate[s] of heaven
The bars of heaven
The fastenings of heaven
The bolts of heaven
Thou openest
Thou pullest back
Thou loosenest
Thou removest

"He sustains the life of both man and beast. In doing so, he does not neglect even the smallest and most insignificant who maketh to sprout, the grain art thou."

The ancient Babylonians were amazed at Enlil's loving kindness, protection and support, praising him by exclaiming "He who protects [gives support]."

Endowed with extraordinary powers and authority. The emblem of his authority is a pure or bright scepter which he carries or holds in his hands or wields. He acts on the authority of Satan. This bright scepter is, however, not merely an emblem of authority, power and might, but also a stylus in the hand of Beelzebub, the scribe, by means of which he writes the will and enters the decisions of Satan.

"The twelve signs of the zodiac, the year, seasons, months and signs of the zodiac have each and all their beginning and end, their boundaries or outlines, their pictures or drawings: Enlil [Beelzebub] indicates and proclaims them. There is a meaning and significance to each and all of them: Enlil [Beelzebub] interprets them. This he does by the 'fullness of his manifestations.' 'Enlil and His Seven Manifestations.' It is one of the most remarkable facts in connection with the nature of every god who, at one time or another, played the role of the “Son” in a given trinity, that such a god was considered to have “seven manifestations” of his powers.' 'Seven' they were, because this number expresses the 'fullness, completeness, totality.'"4
*These are the chakras
Below is a diagram of Beelzebub's Temple at Ekron in Ancient Philistia:
*Beelzebub was known as "Pir Bub" to the Yezidi Devil Worshippers of Iraq. They claim he was the God of King Ahab. [Reference: Devil Worship 1919 by Isya Joseph, page 40]
The following is an Excerpt from “Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible"
Volume I : A-D
by The Rev. T. K. Cheyne, M.A., DD and J. Sutherland Black, M.A. LL.D.
New York, The Macmillan Company; London: Adam and Charles Black, 1899

"BAALZEBUB taking Zebub or Myla as the name Fly-God, a God of Ekron, whose oracle was consulted by Ahaziah king of Israel in his last illness. The name is commonly explained “Lord of Flies.” True, there is no Semitic analogy for this but Pausanias tells us of a God who drove away dangerous swarms of flies from Olympia, and Clement of Alexandria attests the cult of the same God in Elis and we may, if we will, interpret the title “A God who sends as well as removes a plague of flies.” Let us however, look farther. Bezold thought that in an Assyrian inscription of the 12th cent. B.C.E. “Baal-Zabnbi” was the name of the one of Zebub. Baal-Zebub was a widely known divine name, adopted for the God of Ekron. The restoration of the final syllable, however, is admittedly quite uncertain, and the reading Baal-Sapuna [see BAAL-ZEPHON, I] seems much more probable. Winckler, therefore, suggests that Zebub might be some very ancient name of a locality in Ekron [no longer to be explained etymologically], on the analogy of Baal-Sidon, Baal-Hermon, Baal- Lebanon. No such locality, however, is known, and Ekron, not any locality in Ekron, was the territory of the Baal. It is, therefore, more probable that Baal-Zebub, “Lord of Flies” [which occurs only in a very late narrative, one which has a pronounced didactic tendency], is a contemptuous uneuphonic Jewish modification of the true name, which was probably Baal-Zebul, 'Lord of the High House.'"

"This is a title such as any God with a fine temple might bear, and was probably not confined to the God of Ekron. 'High house' would at the same time refer to the dwelling-place of the Gods 'mountain of assembly' in the far North. There is some reason to think that the Phoenicians knew of such a dwelling-place. The conception is implied in the divine name Baal-Saphon, 'Lord of the North' [see BAAL-ZEPHON], and in the Elegy on the king of Tyre [Ezekiel 28 ]; and the Philistines probably knew of it. At any rate, the late Hebrew narrator or, if we will, an early scribe may have resented the application of such a title as 'Lord of the high house' [which suggested to him either Solomon's temple or the heavenly dwelling of Yahwi, to the Ekronite God, and changed it to 'Lord of flies,' Baal-Zebub. This explanation throws light on three proper names,- JEZEBEL, ZEBUL, and ZEBULON, 'from thy [high house] of holiness and glory.' The same term could be applied to the mansion of the moon in the sky."

 


References:

¹ Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-Ib from the Temple Library of Nippur
by Hugo Radau
Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; Page 21
² Ibid, Page 23
³ Ibid Page 25
4 Ibid Page 27

*From lord Beelzebul directly to High Priest Hooded Cobra


Back to High Ranking Gods and Crowned Princes of Hell

 

© Copyright 2004, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457