سیتنیسم (شیطان پرستی) و مارِ کوندالینی

بیوالکتریسیته چیست و چه کار میکند:

بیوالکتریسیته به عنوان نیروی زندگی، چی یا شی، بدن الکتریک، پرانا، هاله، روح، قدرت جادویی و ... شناخته میشود. اسم های زیادی برای این انرژی وجود دارد.

بدن های ما با بیوالکتریسیته فعالیت میکنند. افکار ضربان های الکتریکی در مغز هستند و مغز نیز با بیوالکتریسیته کار میکند و زمانی که بیوالکتریسته نامتعادل شود، تشنج اتفاق می افتد.

میزان سلامتی بدن، روان و روح هر فرد میزان بیوالکتریسیته او را تعیین میکند. کسانی که بیمار یا افسرده هستند مقدار کمتری بیوالکتریسته دارند. افسردگی به تنهایی یکی از نشانه های بیوالکتریسیته ی بسیار کم است.

بیوالکتریسیته، میزان انرژی ما، مصونیت ما نسبت به بیماری و جذبه ما را افزایش داده، دیدگاه مثبتی را القا کرده و قدرت تفکر ما را تقویت میکند. با افزایش بیوالکتریسیته، تفکرات ما ( ضربان های الکتریکی ) تقویت میشوند و بیشتر میتوانند خود را در واقعیت نشان دهند.


برخی از مثال های بیوالکتریسته:

میزان قدرت بیوالکتریسیته فرد پایه تمام موفقیت های جادویی وی است. جادو های قدیمی که با استفاده از مواد عجیب و غریب کار میکنند هیچ ارتباطی یا ارتباط کمی به کار های جادویی دارند. موفقیت بستگی به میزان قدرت ذهن و هاله ( میدان بیو الکتریکی‌ ) می باشد، که با تمرکز و جهت گیری مناسب، محیط خود و دیگران را تحت تاثیر قرار میدهد.

کسانی که به عنوان خدایان شناخته میشوند ( فرا زمینی های بسیار قدرتمند و پیشرفته ای که ژنتیک خود را اصلاح کرده و پیر نمیشوند ) دارای مقدار بسیاری از این انرژی هستند. لوسیفر با عنوان "کسی که میدرخشد، درخشنده" شناخته شده است. بسیاری از خدایان تحت عنوان "Demons" ( دیو ها، اجنه ) مقدار بسیاری از این انرژی را ساطع میکنند. هیروگلیف های بر روی دیوار ها، مقبره ها و درون اهرام مصر نشان میدهند که چقدر این انرژی برای یک خدا شدن ارزشمند و مهم است.

رسیدن به الوهیت دشوار و نیاز به سخت کوشیِ پیوسته و تعهد دارد. در این فرآیند تسلط بر ذهن امری ضروری است. روح، تا زمانی که شما زنده باشید بخشی از بدن شما نیز هست. درست است که بسیاری از ما میتوانیم فرافکنی اختری کنیم ( با اراده خود بدن هایمان را رها کنیم )، اما بدن فیزیکی تا زمانی که ما زنده هستیم نقش تقویت کننده روح را بازی میکند. تجربه من با مردگان نشان می دهد که آنها فراتر از مقدار قدرتی که در زمان زندگیشان داشتند تکامل پیدا نمیکنند. یک روح تا زمانی که تناسخ پیدا کند، یک روح باقی میماند. تنها از طریق قدرت روح ( بیوالکتریسیته قدرتمند ) یک فرد میتواند به خداوندی برسد.

کوندالینی و چاکراها:

کوندالینی بالاترین حالت یوگا و امری خداگونه است. تمام اصول یوگا، بوداییسم، هندوییسم و غیره و ادیان غربی فرد را در موضع درماندگی قرار داده؛، و به او آموزش میدهند چگونه یک قربانی کامل باشند، و همزمان سعی دارند نتایج بدست آمده از این تمرینات را تحت کنترل شدید قرار دهند؛ البته اگر اصلا توسط کسی به دست آمده باشند. نوشته های مقدس ( هیرو ( hiero ) به معنی مقدس و گلیف ( Glyph ) به معنی نماد ) که در مصر ( یکی از مراکز اصلی شیطان پرستی حقیقی ) برای ما باقی ماندند دستور العمل های چگونه خدا شدن هستند.

مقصود اصلی ادیان چه در غرب و چه در شرق این است که بشریت را برده و بدون قدرت نگه دارد. این ادیان از ترس به عنوان یک ابزار استفاده میکنند. به عنوان مثال: "کارما باعث میشود این چنین و آن چنان بر سر تو بیاید." سیتنیسم ( شیطان پرستی ) در موضع درماندگی نیست. شیطان درخشنده، بدون ترس، فوق العاده قدرتمند و مبارز است. او در مقابل محدودیت هایی که بر روی آزادی گذاشته میشود، قیام میکند.

چاکراها:

هفت چاکرا در امتداد ستون فقرات قرار دارند که قدرتمندترینِ تمامی چاکرا های بدن انسان هستند. این‌ها همان "هفت مهر و موم " هایی هستند که در کتاب مقدس مسیحیت نوشته شدند. این ها همان هفت آتشی هستند که قبل از تاج و تخت "خدا" میسوختند. آنها به این دلیل به عنوان مهر و موم ( seal ) معرفی شدند، زیرا دشمن بیگانه آنها را در بشریت بسته است تا از کسب دانش و قدرت خداگونه ما جلوگیری کند. ما از دنیای اختری و معنویت جدا شده ایم. هزاران سال پیش، ما همانند خدایان بودیم، تا زمانی که زمین مورد حمله واقع شد و "جنگ در بهشت" شکل گرفت. ماهیتِ ما مهر و موم و بسته شد، بنابراین نژاد بشر نیز فاسد شد. عدم تعادل و مسدودیت در این انرژی، در کنار سوراخ هایی در هاله باعث اعتیاد به مواد مخدر و الکل، افسردگی، بی اهمیتی به دیگران و دیگر اشکال زندگی، رفتار توهین آمیز و بسیاری از چیز های دیگر که بشر را آزار میدهد، می شوند.

کوندالینی:

مار آتشین نماد کوندالینی است. این مار در پایین سقوط فقرات در زیر چاکرای مولادهارا پیچ خورده و خوابیده است. هدف، سعود مار ( نیروگاه انرژی ) از پایین ستون فقرات تا تمام هفت چاکراها و خروج از چاکرای تاج در بالای سر است. برای اینکه بصورت امن این را انجام دهید، تمام هفت چاکرا باید کاملا باز و فاقد هرگونه مسدودیت و مانعی باشند.

برای تحمل مقدار زیادی از بیوالکتریسیته بصورت امن بدن فرد باید قوی و هر هفت چاکرا باید کاملا باز باشند.

کوندالینی نیروی زندگی است و ماهیت آن جنسی میباشد. به این دلیل است که کلیسای مسیحی و باقی ادیانِ "راه دست راست"، خودارضایی و هرگونه حالت رابطه جنسی را ممنوع کرده اند. سکس، نیروی آفرینش است. سکس استفاده فرد از نیروی زندگی، برای به وجود آوردن انسانی دیگر است. زمانی که فرد آموزش ببیند و ماهر شود، از این نیرو میتواند در راستای بسیاری اهداف دیگر نیز استفاده کند.

هاتا یوگا ( Hatha \ فیزیکی ) میتواند کمک بزرگی در راستای برانگیختن و باز کردن چاکراها باشد و بسیار پیشنهاد میشود. با افزایش دادن مقدار انعطاف پذیری بدن ما، نیروی زندگی آسان تر جریان میابد. برای دانستن اینکه پیری مقدمه ی مرگ است تنها بایستی به سختی پیری و بیماری های همراه با آن فکر کرد. 

راه های بسیار زیادی برای بیدار کردن این قدرت وجود دارد و برخی از آن ها:

بیوالکتریسیته افزایش یافته:


محدودیت ها بخشی از شیطان پرستی نیستند.


 بازگشت به اطلاعات مهم درباره مدیتیشن

 

© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457