اطلاعات در مورد مراقبه شیطانی

" یک سری افراد نادان نمی دانند دارند چه می کنند. استفاده بیش از حد از ستاره پنج پرِ سرراست، انرژی را به سمت بالا هدایت می کند، اما انرژی بایستی به سمت زمین هدایت شود تا ذخیره اش را کامل کند. این عمل انرژی را به سمت فضا هدایت کرده، منجر به مشکلات متعددی شده، و قابلیت زمین در محافظت از خود علیه این مشکلات را از بین می برد. " – شیطان/ لوسیفر

این نوشته، درباره ی روح و استفاده ی نابجا از آن توسط جنبش عصر جدید، در ترغیب دنبال کنندگان به تمرکز صرف بر روی چاکرا های بالاتر می باشد. هر چاکرا یک جفت نر یا ماده دارد و هر دوی آنها با هم کار می کنند. تعادل باید هم در چاکرا های بالا، و هم در چاکراهای پایین برقرار باشد.

 

اطلاعات مهم درباره ی مراقبه ی قدرتی

درباره ی ذهن

مراقبه های قدرتی


© حق النشر 2022، وزارت شادی شیطان؛
کتابخانه کنگره - شماره: 12-16457

HOME PAGE