**با تشکر ویژه از ازازیل

برای کمک کردن به من در تصحیح این مراقبه ها

بروز رسانی ها

19/آگوست/2018

جدید ترین آپدیت: اطلاعات درباره ی عددشناسی شیطانی

فهرست مراقبه ها

                ابتدایی

                متوسط

               پیشرفته

اطلاعات


اطلاعات مهم برای تازه کارها - لطفا مطالعه کنیدمراقبه انرژی صعودی

هاله و چگونگی استفاده از آن

مراقبه تقویت هاله

مراقبه گوی نور

مراقبه زیبا از شیطان

مراقبه نور آبی

تنفس چاکرایی

چرخش انرژی

مراقبه بر رنگ

مراقبه بر صدای چاکراها

مراقبه پادشاه و ملکه

مراقبه بر شیطان

مراقبه هایی برای فرافکنیِ اختری

ادغامِ هوشیاریِ اختری

مدیتیشن های نکرونومیکون

باز کردن برجهای مراقبت

باز کردن چاکراهای مسدود شده

مدیتیشن پینه آل

مدیتیشن های مقدماتی برای فراخوانی عناصر

Reading Thoughts

مدیتیشن رائوم

کابالای روونیک

ترشح اکتوپلاسم

ارتباط تله پاتی شیطانی

Satan's Magickal Squares

مدیتیشن مار تنها

Star of Astaroth/Mer Ka Ba Meditation

مدیتیشن مار دوقلو


چرخش پیشرفته چاکرا

ترسیم در انرژی

آزاد سازی روح

چگونه افراد/موجودات ناخواسته را از هاله‌ خود جدا کنیم

استفاده از کلمات قدرت - آزاد کردن روح

احضار عناصر

هوا

زمین

آتش

احضار آکاشا/جوهره/اتر

آب

مدیتیشن در روح

گسترش سوشومنا

پیروکینزیس

شفای شیطانی

تله کینزی

تنظیم چاکرا از طریق ویبره

تمرکز عناصر

احضار بیرون از جسم عناصر

چرخش عناصر

گردش عناصر

تقسیم روح

چشم سوم، مدیتیشن تنفس پینه آل

مگنوم اوپوس


دیاگرام چاکراها

روح انسان

بال های روح

چاکراها

برنامه پایه مراقبه

آوم

محافظت از خود

اکثر طلسم ها به بیشتر از یکبار انجام نیاز دارند

غلبه بر موانع

دفاع از خود

قدرت

اطلاعات بیشتر درباره احظار درونی عناصر

آماده سازی ذهن برای مراقبه

مراقبه های خاص:استفاده از قدرتتان 

جادوی شیطانی پیشترفته

قدرت چنت

درباره چشم سوم

ساعت های چاکراها 

هیپنوتیزم

بانداها

امواج مغزی

عددشناسی شیطانی